با شروع پاندمی کرونا فعالیت نهادهای آموزشی از جمله مدارس نیز متوقف شد. طبق دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت حضور دانش آموزان در کلاس های درس ممنوع شد و آموزش دانش آموزان به طور آنلاین ادامه یافت. با این وجود رفت و آمد معلمان و کارکنان به مدارس همچنان ادامه دارد و در مواردی دانش آموزان برای رفع اشکالات و امور دیگر به مدارس مراجعه می کنند؛ در نتیجه مدارس نیز مانند هر مجموعه پررفت و آمد دیگری نیاز به ضدعفونی کرونا دارند.

اهمیت ضدعفونی مدارس

ضدعفونی تخصصی مدارس به دلیل بزرگی مساحت و تعدد نقاطی که باید گندزدایی شوند کاری زمان بر است و به تجهیزات و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد. ضدعفونی تمامی کلاس ها، درب ها، سرویس بهداشتی، دفاتر، میزها، صندلی ها و نمیکت ها اگر قرار باشد با ابزارهای سنتی و تنها توسط یک شخص صورت بگیرد آن هم در شرایطی که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت هر مدرسه ای باید هر روز دو الی سه بار ضدعفونی شود کاری غیرممکن به نظر می رسد. پس برای ضدعفونی کامل مدارس چه کار باید کرد؟
خوشبختانه ساخت ابزارها و تکنولوژی جدید در مسئله ضدعفونی کرونا به یاری انسان آمد و با ظهور و بروز انواع دستگاه های ضدعفونی و روش های ضدعفونی با انواع محلول ها، کار ضدعفونی مجوعه های بزرگ سرعت و بازدهی بیشتری یافت.

ضدعفونی مدارس
ضدعفونی مدارس

شرکت پاک نشان با ارائه خدمات در زمینه تهیه انواع محلول های ضدعفونی و تجهیزات ضدعفونی کرونا و همچنین با داشتن پرسنلی مجرب در گندزدایی و ضدعفونی منازل، مدارس، شرکت ها و … در کنار عموم مردم، شرکت ها، ادرات و مجموعه های دولتی قرار دارد تا با ارائه خدمات ضدعفونی حرفه ای و کامل با تجهیزات و محلول های پیشرفته در کوتاه ترین زمان به استمرار فعالیت های روزمره و اقتصادی در کنار عبور ایمن از بحران کرونا کمک نماید.